Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Radca prawny Zabrze

W postępowaniu administracyjnym świadczymy pomoc prawną w zakresie:


Świadczenie pomocy prawnej dla pracodawców m.in. w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz zmian warunków pracy i płacy,
Przygotowywanie projektów umów i oświadczeń, w tym oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę,
Przygotowywanie projektów aktów zakładowego prawa pracy, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, w szczególności o zapłatę odszkodowania, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, molestowanie, mobbing, dyskryminację,
Reprezentowanie Klientów przed organami ubezpieczeń oraz w Sądzie w wypadku odwołania od decyzji ZUS.


 • Ciągła

  edukacja
 • Aktualne

  akty prawne
 • Konstruktywny

  dialog z klientem
 • Doświadczenie

  na salch sądowych

Kontakt z namiZawsze mamy czas, jeśli Ty masz pytania

© Pomoc w zakresie Prawo pracy kancelaria Prawna Zabrze