Prawo rodzinne Kancelaria Zabrze

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach:

o rozwód i separację,
o unieważnienie małżeństwa,
o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
o podział majątku wspólnego,
o ustalenie kontaktów z małoletnim,
o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu,
o ubezwłasnowolnienie,
związanych z pochodzeniem dziecka, w tym sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
związanych z władzą rodzicielską i istotnymi sprawami dziecka,
związanych z alimentami, w tym zasądzenie alimentów, obniżenie i podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
dotyczących nieletnich (w ramach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

 • Ciągła

  edukacja
 • Aktualne

  akty prawne
 • Konstruktywny

  dialog z klientem
 • Doświadczenie

  na salch sądowych

Kontakt z namiZawsze mamy czas, jeśli Ty masz pytania

© Rozwód prawnik Zabrze. Pomoc w uzyskaniu rozwodu Zabrze