Usługi prawne dla firm
Obsługa prawna firm i spółek z okolic Zabrza

Nawiążemy współpracę z firmami i spółkami w zakresie prawnej obsługi.

Proponujemy obsługę Państwa firmy w zakresie:

pomocy w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
reprezentowaniu firmy w relacjach z instytucjami lub organami państwowymi,
kompleksowej pomocy prawnej przy zakładaniu każdego rodzaju spółek,
przygotowania dokumentacji spółki i reprezentowania jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów,
opracowaniu umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami,
przygotowywaniu wszelkiego typu porozumień,
analizy sytuacji prawnej spółek w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.,
kompleksowym doradztwie oraz opracowywaniu dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów gospodarczych, sporządzaniu opinii prawnych oraz prowadzeniu negocjacji i mediacji,
przekształcaniu, łączeniu, podziału i przejęciu podmiotów gospodarczych, w tym wykonanie czynności związane z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów, statutów, regulaminów,
prowadzeniu spraw pracowniczych,
reprezentowaniu Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy,
windykacja wierzytelności.

 • Ciągła

  edukacja
 • Aktualne

  akty prawne
 • Konstruktywny

  dialog z klientem
 • Doświadczenie

  na salch sądowych

Kontakt z namiZawsze mamy czas, jeśli Ty masz pytania

© Obsługa prawna firm Zabrze